Tiny Houses Techum

Tiny Houses Techum

Planning


Planologische procedure

Datum Fase bestemmingsplan
Begin juli t/m half augustus 2017 Ontwerp ter inzage, inclusief welstandsrichtlijnen.
Oktober 2017 Besluit gemeenteraad over bestemmingsplan en welstandrichtlijnen.
Oktober/november 2017 Eventueel mogelijkheid indienen beroep.
November 2017 Naar verwachting start verkoop van de kavels onder erfpacht. Zodra het bestemmingsplan definitief is vastgesteld is de datum van start verkoop van de kavels onder erfpacht bekend.