Tiny Houses Techum

Meer leven met minder

Meer info

Tiny House van de week!


De komende weken besteden wij elke week aandacht aan een van de tiny houses die gebouwd gaan worden in Techum. Deze week de tiny house van Alice van der Pluijm.

In 2013 heeft Alice een grote renovatie laten doen aan haar woning in de binnenstad van Leeuwarden. Een prachtig opgeknapt monumentaal pand aan een stadsgracht.

Met veel plezier heeft zij daar gewoond, maar toch bekroop haar een gevoel van onvrede. Zij kreeg er steeds meer moeite mee dat zo’n huis, zowel qua financiën als qua tijd een enorm beslag op haar legde. En ook, dat ‘groot’ wonen niet bijdraagt aan een duurzame samenleving. Dat moest anders! Alice woont alleen en krijgt, mede gezien haar leeftijd (61), steeds meer de behoefte om tijd te creëren voor leuke dingen en de wens om daarvoor meer financiële ruimte te krijgen.

 In de loop van 2016, kwam zij bij toeval terecht bij de Tiny House Movement.

De 3 pijlers waarop deze beweging is gestoeld, vrijheid, gemak en duurzaamheid, spreken haar erg aan. Gaandeweg ging zij hierover steeds meer lezen en werd zij steeds enthousiaster om die weg te gaan onderzoeken.

Eind 2016 heeft Alice een mailtje gestuurd naar de afdeling duurzaamheid van de gemeente Leeuwarden met de vraag of de gemeente al plannen had om iets met deze woonvorm te gaan doen. Tot haar verrassing kon zij direct in december naar een eerste informatieavond. Vanaf dat moment is zij alleen maar enthousiaster geworden voor het hele concept.

Het Leeuwarder plan, de locatie, het vorm geven van dit idee met een groep van tien pioniers, het kleiner gaan wonen met minder spullen dit alles zorgt dat zij steeds enthousiaster werd. Na de eerste informatie avond besloot zij serieus deel te gaan nemen aan het Leeuwarden project. Inmiddels is haar huis verkocht en huurt zij op dit moment een woning. Haar besluit om kleiner te gaan wonen staat vast.  Alice wil haar ecologische voetafdruk verkleinen en meer ruimte creëren voor haarzelf.

 Terug naar overzicht

14 mei 2018