Wat is erfpacht


Als de grond in erfpacht is uitgegeven, word je geen eigenaar van de grond (want je krijgt de erfpacht). Wat je wel krijgt is het recht om de grond en het daarop gebouwde huis te gebruiken (de pacht van het erf) tegen een vooraf gestelde vergoeding en een vooraf gestelde termijn.


Erfpacht en Tiny Houses Techum

De eigenaar van een Tiny House in De Zuidlanden heeft te maken met een tweetal kavels.

  1. De kavel waarop de woning wordt gebouwd.
  2. De kavel met daarop de gezamenlijke parkeerschuur met parkeerplaats en berging.

Beide worden niet verkocht maar voor onbepaalde tijd in erfpacht uitgegeven. De vergoeding (de z.g. erfpacht canon) hiervoor bedraagt € 100,- per maand. 

Fiscaal wordt de erfpachtcanon op dit moment gelijk behandeld als hypotheekrente, dat wil zeggen dat de betaalde canon een aftrekpost vormt voor de inkomstenbelasting. Jaarlijks wordt de canon geïndexeerd aan de hand van de Consumenten Prijs Index (inflatie).

De begrenzing van de kavel voor de woning is afhankelijk van het definitieve ontwerp van de woning en wordt achteraf bepaald door een strook van 1 m1 te nemen rondom de gevel van de woning, met dien verstande dat het grondvlak van de woning maximaal 40 m2 mag bedragen. (Voor een woning van bijvoorbeeld 8 x 5 m1 komt dit neer op een kavel van 70 m2).

Daarnaast is in de erfpacht een onverdeeld aandeel van 1/10 in de parkeerschuur begrepen. Deze parkeerschuur wordt door de gemeente gerealiseerd en verpacht aan de gezamenlijke bewoners (totaal dus 10 stuks).  In deze schuur is per woning 1 parkeerplaats opgenomen en 1 berging, welke exclusief zijn toebedeeld per woning. Iedere woning heeft dus in beginsel een “eigen” parkeerplek en een “eigen” berging.

Onderhoud

Door de bewoners moet de parkeerschuur samen worden onderhouden en in stand te worden gehouden. Dat geldt ook voor eventueel groot onderhoud en vervanging. Ook moeten de bewoners samen de parkeerschuur afdoende verzekeren tegen brand- en stormschade.