Tiny Houses Techum

Tiny Houses Techum

10 kavels voor tiny houses in Techum

Tiny Houses Techum

Inschrijvingsleidraad Tiny Houses Techum


U kunt helaas geen ontwerp meer indienen voor Tiny Houses Techum.

Onderstaand in het kort het stappenplan:

Voorbespreking ontwerp 20 november tot 2 december 2017
Indiening ontwerp 15 januari 2018
Correctiemogelijkheid Tot 5 maart 2018
Uitslag 26 maart 2018
Loting en toewijzing  5 april 2018

Procedure van loting bij meer gegadigden
In totaal zijn er 10 kavels beschikbaar voor Tiny Houses. Dat betekent dat er mogelijk meer gegadigden zijn dan beschikbare kavels. Om iedere belangstellende dezelfde kansen te geven is er gekozen voor een procedure waarbij er een loting plaatsvindt tussen alle ontwerpen die aan de bouwvoorschriften en welstandseisen voldoen.

Dat betekent dat om in aanmerking te komen voor een kavel, bij de inschrijving een (globaal) bouwplan dient te worden ingediend. Aan de hand van dit bouwplan wordt beoordeeld of het plan voldoet aan de eisen en daarmee in aanmerking komt voor loting.

Daarmee mag er tevens vanuit worden gegaan dat na toewijzing van de kavels bij de indiening van de aanvraag voor de vergunning, het plan behoudens mogelijk de detaillering, voldoet aan de welstandstoets.